ORGANISATION

Kendoförbundet Tokugawa (på japanska: Tokugawa Kendô Renmei) grundades i Sverige 2012 och är en oberoende, överordnad organisation för grupper som önskar bevara traditioner från samuraiernes feudala period (före 1868).

Grupper som tillhör Kendoförbundet Tokugawa studerar kendo, kenjutsu och iaijutsu. Utbildningsmetoden bygger på bujutsu och kobudo värderingar såsom disciplin och respekt. Kendoförbundet Tokugawa utövar inte kendo som en sport eller tävlingsinriktad aktivitet utan strävar efter att bevara den ursprungliga filosofi och de traditioner som utvecklades av samuraierna under nämnda period.

Kendoförbundet Tokugawa har indgået internationale samarbejdsrelationer med andre Kendoförbund der beskytter traditionerne från Tokugawa perioden. I Skandinavien samarbetar vi med Dansk Kendo Societet.

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen på svenska eller engelska och skickas till Kendoförbundet Tokugawa.

Henrik Moll,
Ordförande.

KENDOFÖRBUNDET
TOKUGAWA

Mejerskans Väg 9
24745 Torna Hällestad
Sverige


Copyright © 2012- Kendoförbundet Tokugawa. All right reserved.